Slide 2 Banner

Forum Seeding

Bảng giá

CLIP SLIDE

300.000 Đ – 500.000 Đ

180 giây

Thời gian hoàn thành

02 ngày

Hình – Nhạc nền – Chữ minh hoạ

01 clip

0 lần chỉnh sửa

VIDEO GT SẢN PHẨM

1.2 TRIỆU – 2 TRIỆU

90 giây

Thời gian hoàn thành

03 ngày

Hậu kỳ – Nhạc nền – Hiệu ứng chữ

Địa điểm quay: STUDIO hoặc tại VP KH

01 clip + 01 audio

01 lần chỉnh sửa

VIDEO TVC GIỚI THIỆU DN

3 TRIỆU – 7 TRIỆU

180 giây

Thời gian hoàn thành

04 ngày

Kịch bản chi tiết – Hậu kỳ – Diễn viên – Nhạc nền – Hiệu ứng
Địa điểm quay: Công ty, Xưởng…của KH
01 clip + 01 audio

02 lần chỉnh sửa

VIDEO MOTION GRAPHIC

2 TRIỆU – 5 TRIỆU

45 giây

Thời gian hoàn thành

14 ngày

Kịch bản – Story board – Designing 3D – MC voice – Nhạc nền

01 clip + 01 audio

02 lần chỉnh sửa

    • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
    • → Không bao gồm chi phí di chuyển / ăn ở
    • → Chi phí viral video sẽ được căn cứ vào đối tượng khách hàng mục tiêu của Doanh nghiệp mong muốn tiếp cận.
alo