Slide 2 Banner

Facebook Ads

I – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT HIỂN THỊ – CPM

 

BASIC

2.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
20.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

3.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
35.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

5.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
60.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê

PRO

8.000.000 VNĐ

Viết quảng cáo + hình ảnh
100.000 tiếp cận
Tư vấn chọn KH mục tiêu
Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi
Báo cáo/ Thống kê
 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Áp dụng cho 01 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối dda 20 ngày
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần

 

II – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TƯƠNG TÁC – CPE

 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Lượt tương tác bao gồm : like page, like post, comment, click to website, click to see more, click photos, share
 • → Áp dụng cho 1 chiến dịch quảng cáo chạy liên tục. Tối đa 20 ngày
 • → Giảm 10% cho triển khai 3 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần
 • → Giảm 15% cho triển khai 5 chiến dịch quảng cáo – Thanh toán 1 lần

 

III – GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT THÍCH TRANG – LIKE PAGE

 • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • → Chi phí sẽ được hoàn trả nếu AZTech không đạt KPI đã cam kết.
alo