Slide 2 Banner

Email Marketing

Email Marketing

1. GÓI DỊCH VỤ EMAIL MARKETING TÍNH THEO LƯỢT GỬI MAIL - COST PER SENT (CPS)

GÓI 10.000 Email/tháng

800.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:
Không

Hỗ trợ database: Không

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 30.000 Email/tháng

1.650.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:
Không

Hỗ trợ database: Không

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 50.000 Email/tháng

2.000.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:
Không

Hỗ trợ database: Có

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 100.000 Email/tháng

2.550.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 500.000 Email/tháng

7.200.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có


2. GÓI DỊCH VỤ EMAIL MARKETING TÍNH THEO LƯỢT MỞ MAIL - COST PER OPENED (CPO)

GÓI 5.000 Email Mở

1.750.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Thời gian hoàn thành chiến dịch

7 ngày

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 10.000 Email Mở

3.000.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Thời gian hoàn thành chiến dịch

7 ngày

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 30.000 Email Mở

7.500.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Thời gian hoàn thành chiến dịch

15 ngày

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 50.000 Email Mở

11.000.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Thời gian hoàn thành chiến dịch

20 ngày

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

GÓI 100.000 Email Mở

17.800.000 VNĐ

Miễn phí thiết kế 1 template:

Hỗ trợ database: Có

Thời gian hoàn thành chiến dịch

30 ngày

Báo cáo/thống kê trực tuyến: Có

BẢNG GIÁ

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

Giảm 10% khi đăng kí gói 3 tháng

Giảm 15% khi đăng kí gói 6 tháng