Slide 2 Banner

Content Management

Bảng giá

BASIC

2,5 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
01 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
05 bài / tuần

Forum seeding
03 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
2.000 – 3.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

1 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

STANDARD

3 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
02 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần

Forum seeding
05 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
4.000 – 6.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

3 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

PRO

3,5 TRIỆU/ THÁNG

Nội dung website – chuẩn SEO
03 bài / tuần

Quản lý fanpage – Facebook
07 bài / tuần

Forum seeding
10 forum / tuần

Facebook Ads
01 bài
6.000 – 8.000 reach/ post

Quản lý Google+

Quản lý Twitter

Chia sẻ Hội/ Nhóm liên quan

5 groups/ tuần

Quản lý Zalo Page

Tổ chức event Facebook

01 event

Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage

  • →  Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • →  Thời gian triển khai tối thiểu 03 tháng
  • →  Giảm 10% cho triển khai 06 tháng – thanh toán 01 lần
  • →  Giảm 15% cho triển khai 12 tháng – thanh toán 01 lần
alo