Slide 2 Banner

Content Management

Trước tiên, BEYU rất cảm ơn Quí Khách hàng đã dành thời gian quan tâm tới dịch vụ Quản lý nội dung của Chúng Tôi.

 

GÓI BASIC

1.700.000 vnđ/tháng

Cập nhật nội dung website: 1 lần/ tuần

Cập nhật nội dung Fanpage: 01 – 02 bài /ngày

Hỗ trợ chạy quảng cáo: Không

Hỗ trợ bài viết PR: Không

Tạo, quản lý event FB: Không

Forum seeding: 03 Forum /tuần

Báo cáo, phân tích số liệu: Không

GÓI STANDARD

2.000.000 vnđ/tháng

Cập nhật nội dung website: 2 lần/ tuần

Cập nhật nội dung Fanpage: 02 – 03 bài /ngày

Hỗ trợ chạy quảng cáo: Không

Hỗ trợ bài viết PR: 01 bài

Tạo, quản lý event FB: Có

Forum seeding: 05 Forum/ tuần

Báo cáo, phân tích số liệu: Có

GÓI ADVANCED

2.500.000 vnđ/tháng

Cập nhật nội dung website: 3 lần/ tuần

Cập nhật nội dung Fanpage: Theo yêu cầu

Hỗ trợ chạy quảng cáo: Có

Hỗ trợ bài viết PR: 01 bài

Tạo, quản lý event FB: Có

Forum seeding: 10 Forum /tuần

Báo cáo, phân tích số liệu: Có